Skip links

Tugas & Fungsi Arhanud

Vyati Rakca Bhala Cakti

Tugas & Fungsi

 

Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara, disingkat Pussenarhanud adalah badan pelaksana yang berkedudukan langsung di bawah Kasad.

Pussenarhanud bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesenjataan, pembinaan doktrin, pembinaan pendidikan, pembinaan latihan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan fungsi artileri pertahanan udara di bidang deteksi, identifikasi, penjejakan dan penghancuran dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Pussenarhanud menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  1. Pembinaan Kesenjataan. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi berkenaan dengan pembinaan kesiapan satuan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan pembinaan tradisi korps arhanud serta pembinaan materiil dalam rangka penyiapan kemampuan satuan untuk melaksanakan tugas pertempuran secara berdaya guna dan berhasil guna.
  2. Pembinaan Doktrin. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan penataan, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan perumusan doktrin, petunjuk serta organisasi dan tugas kecabangan arhanud.
  3. Pembinaan Pendidikan. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembinaan komponen pendidikan dan pembinaan operasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu prajurit dan kesiapan satuan arhanud
  4. Pembinaan Latihan. Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan asistensi, pengawasan dan evaluasi serta operasional latihan yang diselenggarakan oleh satuan arhanud, baik latihan dalam rangka pembinaan, latihan pra tugas dan latihan bersama dengan satuan arhanud negara sahabat, dan
  5. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi berkenaan dengan penelitian dan pengembangan bidang insani, materiil, pendidikan, taktik dan teknik operasi arhanud serta organisasi dan tugas satuan arhanud berdasarkan perkembangan strategis serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengamanan, operasi, sumber daya manusia (SDM), logistik, teritorial, perencanaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung tugas pokok Pussenarhanud.

 

This website uses cookies to improve your web experience.